HIPOTERAPIA
program zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz planszę o hipoterapii.

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy zajęciach hipoterapii.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w zależności od dnia tygodnia i okresu (rok szkolny, wakacje) w dwóch lub jednym bloku godzinowym: 8.00 - 11.45 i/lub 15.00 - 18.30.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Dziękujemy
wszystkim naszym wolontariuszom, za udział w zajęciach hipoterapii oraz wsparcie przy organizacji wszelkich wydarzeń na terenie Ogniska i codzienną pomoc w jego funkcjonowaniu. Wasza obecność jest nieoceniona. Wszyscy zasługujecie na takie słowa >podziękowania<.
Prosimy, bądźcie z nami nadal.
Kliknij na obrazek i przeczytaj o
wolontariacie.
 Wspomnienia.­ ­ ­ ­ Podczas wakacji w 2005 roku rozpoczęliśmy w naszym klubie zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Dla nich kontakt z końmi i możliwość ćwiczeń fizycznych
to bardzo wiele. Możesz im pomóc, a przy okazji zaprzyjaźnić się ze wspaniałymi zwierzętami, jakimi są konie.
Dzięki pomocy wolontariuszy zajęcia mogły odbywać się nie tylko w wakacje, ale także w ciągu całego roku szkolnego i w czasie ferii zimowych.

Jeśli chcesz uczestniczyć w tej akcji zgłoś się, a my Ci powiemy, jak możesz nas wesprzeć!
Z góry dziękujemy każdemu kto zechce wziąć udział w tym projekcie.
Zobacz harmonogram zajęć

Zobacz nasze podziękowania dla wolontariuszy
Na czym polega HIPOTERAPIA?

Hipoterapia jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży, a także stanowi formę rehabilitacji. Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Jest to innowacyjna metoda terapeutyczna o niespotykanych możliwościach, gdyż oddziałuje równocześnie na trzy sfery funkcjonowania organizmu człowieka:

-ruchową

-zmysłową

-psychiczną.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakwalifikowanej na drodze rekrutacji – orzeczenie o niepełnosprawności oraz informacja medyczna na karcie informacyjnej - do uczestnictwa w zajęciach hipoterapii, które dadzą im możliwość zwiększenia samodzielności w życiu codziennym. Zajęcia hipoterapii odbywają się  na terenie obiektów należących do Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” – fort 49 ¼ „Grębałów”. Zadanie realizowane jest poprzez przeprowadzenie stałych zajęć hipoterapeutycznych 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – niezależnie od pogody, co jest możliwe dzięki zadaszeniu jednej z ujeżdżalni. Przebieg zajęć nadzoruje i prowadzą  wykwalifikowani hipoterapeuci. Do pomocy zaangażowane jest liczne grono wolontariuszy.

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-osobowych. Zespół terapeutyczny dla każdej dwójki dzieci stanowią: 2 konie, 4 - 6 wolontariuszy oraz 1 hipoterapeuta. Konie pracujące w hipoterapii są odpowiednio wyselekcjonowane i przeszkolone, aby zapewnić pacjentom optymalne warunki oraz bezpieczeństwo. Do pracy w hipoterapii zostały przygotowane 4 konie. Pozwala to zapewnić każdemu koniowi 1 dzień w tygodniu wolny od zajęć hipoterapii (zajęcia są dużym obciążeniem psychicznym dla konia) , zapewnić zastępstwo w przypadku kontuzji lub choroby konia, jak również dobrać odpowiedniego konia do danego beneficjenta. Rola wolontariuszy polega na przygotowywaniu koni do zajęć i prowadzeniu ich podczas terapii, asekuracji i wspomaganiu dzieci podczas wykonywania zleconych zadań. Pracę całego zespołu ściśle nadzoruje i koordynuje hipoterapeuta. Czas przeznaczony dla każdej grupy to około 45 minut.

Zajęcia hipoterapii przeprowadzane są według stałego, znanego pacjentom schematu. Na początku każdych zajęć dziecko zachęcane jest do samodzielnego przymierzania i nakładania jeździeckiego ochronnego nakrycia głowy. Potem następuje przywitanie z zespołem terapeutycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relację dziecka ze zwierzęciem. Kolejny etap stanowi najistotniejsza dla terapii część zajęć - zindywidualizowana dla każdego z pacjentów, zgodna z założeniami  przyjętymi w karcie IPD. Po około 30 minutach następuje zakończenie zajęć, związane z podaniem przez dziecko koniowi poczęstunku oraz z pożegnaniem się z całym zespołem terapeutycznym.


Czy hipoterapia przynosi efekty?